алу-сату итү


алу-сату итү
1) торгова́ть, занима́ться (ме́лкой, ме́лочной) торго́влей, вести́ (ме́лкую) торго́влю; вести́ торго́вые дела́ (опера́ции); осуществля́ть торго́вые сде́лки (с кем); име́ть торго́вые дела́ (свя́зи) (с кем); (сирәк-мирәк) подторго́вывать разг.
2) занима́ться (позанима́ться, быть заняты́м) ку́плей-прода́жей (перепрода́жей, переку́пкой, бары́шничеством устар.) || ку́пля-прода́жа, ку́пля (поку́пка, переку́пка) и перепрода́жа, ку́пля-прода́жа
3) разг. занима́ться (быть заняты́м) спекуля́цией (спекули́рованием), вести́ спекуля́цию; спекули́ровать || спекуля́ция

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "алу-сату итү" в других словарях:

 • алу-сату — Алу һәм сату эшләре, сәүдә; сату алу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сату-алу — Алу сату, сәүдә эше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • базарчы — Сату алу йомышы белән базарга килгән кеше. Базар тирәсендә чуалып, сату алу эше белән кәсеп итүче, алыпсатар …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сәүдә — Сату алу эше, кәсебе. СӘҮДӘ ИТҮ – Сату алу эше белән шөгыльләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • алыш-биреш — җый. 1. Бирәчәк һәм алачак 2. Сату алу; сәүдә 3. Мөнәсәбәт, бәйләнеш, эш (итү) аның белән артык алыш бирешем юк. АЛЫШ БИРЕШ ИТҮ – Сату алу белән шөгыльләнү, сәүдә эшләре алып бару. АЛЫШ БИРЕШЛЕ – Сату алу, сәүдә эшләре булган, сәүдә белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • базар — 1. Сатучы һәм алучыларның бергә җыелып сәүдә итүе, шул сәүдә урынына җыелган халык. күч. Шау шулы күренеш, ыгы зыгы 2. Базар җыела торган урын, мәйдан 3. Сату алу мөмкин булган географик өлкә яки хуҗалык тармагы; товар әйләнеше сферасы бөтендөнья …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • дилер — 1. Үз исеменнән һәм үз исәбенә товар сату алу белән шөгыльләнүче аерым кеше яки фирма 2. Үз исеменнән һәм үз исәбенә кыйммәтле кәгазьләр, валюта, асылташлар сату алу белән шөгыльләнүче банк, фонд биржасы әгъзасы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • талаулау — (ТАЛАКЛАУ) (ТАЛАУЛЫ) – Талау белән авыру. II. ТАЛАУ – ф. 1. Һөҗүм итеп, тешләре яки тырнаклары белән эләктереп йолыккалау (хайваннар тур.) Тешләп, канны эчеп борчу (бөҗәкләр тур.) 2. Кемнең дә булса мал мөлкәтен көчлек белән тартып алу, үзләштерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җитешмәү — 1. Алу бирү, сату итү һ. б. матди байлыклар белән бәйләнгән эштә керемгә караганда чыгымның артып китүе, ялгышлык я урлау сәбәпле акча яки материалның җитмәве 2. Җитешмәгәнлек (2) Берникадәр җитмәү, кирәк кадәрле булмау, җитәрлек булмау 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • алдым-бирдем ясау — 1) Сату алу, товар алмашу 2) Кыз ярәшкәндә килешү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әвеш-тәвеш — Ә. ИТҮ – 1) Бер савыттан икенче савытка бушату 2) Бер урыннан икенче урынга кат кат күчерү 3) Сату алу белән эш итү. ӘВЕШ ТӘВЕШ (ӘВЕШ КЫЕШ) КИТЕРҮ – 1) Теләсә ничек урнаштыру, бутап кую 2) Аннан моннан эшләп кую 3) Әвеш тәвеш итү 3) Очын очка… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

Книги